اخبار > بازدید مدیر محترم امور پشتیبانی و رفاهی از فضای سبز پردیسبازدید مدیر محترم امور پشتیبانی و رفاهی از فضای سبز پردیس

مدیر محترم امور پشتیبانی و رفاهی به همراه معاون مدیر امور پشتیبانی و شرکت لیدوما از فضای سبز پردیس دانشگاه بازدید نمودند 

 


1399/06/26 ١٠:١٧ News, Slider ٢٨٩٣٦


خروج