اخبار > انتصاب دکتر مهدی زند حقیقی به عنوان مدیر پشتیبانی و رفاهی دانشگاهانتصاب مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

 

 

طی حکمی از طرف معاون محترم توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی دانشگاه ، آقای دکتر مهدی زند حقیقی به عنوان مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه منصوب گردید ،لازم به ذکر است آقای دکتر پیش از این مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری را بر عهده داشته اند


1399/06/11 ٠٩:١١ News ٢٨٩٣٣


خروج