اخبار > راه اندازی ساختمان جدید ستاد مرکزی و انتقال ستاد مرکزی به ستاد جدیدراه اندازی ساختمان جدید ستاد مرکزی

 

دکتر ملک کیانی مدیریت محترم امور پشتیبانی : با توجه به احداث ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه در مجتمع پردیس به تعداد 5 طبقه با متراژ 24000 وکمبود فضای فیزیکی واحدها و معاونت ها در ستاد قدیم و سوله ها وحسب دستور ریاست محترم دانشگاه نسبت به انتقال حوزه ریاست محترم دانشگاه و کلیه معاونت های (توسعه مدیریت،منابع وبرنامه ریزی،آموزشی ، تحقیقات و فناوری ، درمان ، غذا ودارو ، فرهنگی دانشجوئی، دفتر نهاد رهبری ، پایگاه بسیج ) و همچنین استقرار پایگاه سلامت در مجتمع پردیس اقدام گردید

شیوه نامه انتقال معاونت ها   توسط کارشناسان حوزه مدیریت پشتیبانی تهیه و ارسال گردید


1399/02/11 ١٠:٤١ News, Notifications, Slider ٢٨٧٢٤


خروج